1
Enfrontar-se.4
Atordir.


6
Encontrar-se.

Trobeu sinònims per a paraules com: xopar tocar picar abocar ficar donar bocaró