1
Serrar.

Trobeu sinònims per a paraules com: xerrar derrocar xerrada xerrac