2
Aixafar.


Trobeu sinònims per a paraules com: agafar aixafar casar calar calfar afuar basar