1
Nombre natural.
8000

Termes relacionats


Trobeu sinònims per a paraules com: vuit mil