3
Rondar.


Trobeu sinònims per a paraules com: volar volta soltar portar envoltar saltar faltar