1
Capacitat de recuperació.


Trobeu sinònims per a paraules com: finalitat fatalitat totalitat vivacitat natalitat rivalitat virilitat