1
Propietat física intensiva.

Termes relacionats


Trobeu sinònims per a paraules com: dinàmica viscositat