1
Alteració de l'ànim produïda per l'ira que es manifesta contra alguna cosa exterior.

2
No-violència.
Antònims: no-violència