1
Denigrar.

2
Detractar.

Trobeu sinònims per a paraules com: vilipendi