1
Població amb alguns privilegis, entre ciutat i poble.

2
Capital de les Vanuatu.

3
Nucli de poblament amb distinció històrica.