1
Estremiment.

2
Oscil·lació.

3
Vibracions.

Trobeu sinònims per a paraules com: violació Nitració migració BUZZ VIBRACIÓ DELS LLAVIS