1
(Formal) Allò destinat a ser menjat per les persones.


Trobeu sinònims per a paraules com: Vanda banda vivenda Liana Linda fiança vinya