1
Jurisdicció feudal d'Occitània centrada a la ciutat de Besiers.