1
Jurisdicció feudal d'Occitània centrada a la ciutat de Besiers.

Trobeu sinònims per a paraules com: Vescomtes de Besiers