1
Veritable.

2
Fals.
Antònims: fals enganyós

Trobeu sinònims per a paraules com: mercader Temps solar vertader