1
Ésser humà.

Termes relacionats


Trobeu sinònims per a paraules com: Vegard Vegard Bjørn Gjermundshaug