1
Municipi francès.

Termes relacionats


Trobeu sinònims per a paraules com: vares vayrat vaire Cantó d'Oradour-sur-Vayres arres Patres Tatres