1
(Esports de pilota) Llançament executat de manera que la pilota descriu una trajectòria parabòlica per superar el porter adversari per sobre.

Trobeu sinònims per a paraules com: gasolina javelina valina llançament de vaselina Basilina camelina