1
Vas canop.

Trobeu sinònims per a paraules com: Vas canop vas