1
Teorema.

Trobeu sinònims per a paraules com: Brignon teorema de Varignon