1
Variable dependent.

Trobeu sinònims per a paraules com: variable dependent variable