1
Variable depenent.

Trobeu sinònims per a paraules com: variable depenent variable dependent