1
Vano de 5.

Trobeu sinònims per a paraules com: Per sota vano