2
Valor econòmic.

3
Magnitud.

4
Preu.

Trobeu sinònims per a paraules com: valors calor valer Jalor dolor calar Kahor