1
Coneixements sànscrits.

Trobeu sinònims per a paraules com: vènia Mèxic èpic període vèdic dic lèxic rètic