1
Turquestan Occidental.

Trobeu sinònims per a paraules com: Turquestan rus