1
Turquestan Rus.

Trobeu sinònims per a paraules com: Turquestan occidental