1
Tundra.

Trobeu sinònims per a paraules com: Àrtica tundra