1
Tundra àrtica.

Trobeu sinònims per a paraules com: Anndra mandra Sunda Clima de la tundra musaranya de la tundra munda tenda