1
Tumor de pàncrees.

Trobeu sinònims per a paraules com: tumor