1
Tumor renal.

Trobeu sinònims per a paraules com: del tumor