1
Tumor ovàric.

Trobeu sinònims per a paraules com: tumor