1
Tobna.

Trobeu sinònims per a paraules com: Juana trona Luna Kulna Qulna ruïna turba