1
Tubercle.

Trobeu sinònims per a paraules com: Tubercle