1
Oviducte.

Trobeu sinònims per a paraules com: tub