1
Desguàs.

Trobeu sinònims per a paraules com: tub desguàs