1
Tub d'ona progressiva.

Trobeu sinònims per a paraules com: tub