1
Tub d'ones progressives.

Trobeu sinònims per a paraules com: tub