1
Per truncament.

Trobeu sinònims per a paraules com: trencament tancament Per truncament