3
Batallada.

4
Curro.

Trobeu sinònims per a paraules com: ruc Bruc tuc Truc o tracte brut Eric brec