1
Caure.


3
Caminar com un ànec.


5
Titubar.

Trobeu sinònims per a paraules com: trontollejar