1
Con truncat.

Trobeu sinònims per a paraules com: tronc con dormir com un tronc