1
Tempestat de llampecs i trons.

Trobeu sinònims per a paraules com: Tornadissa