1
Trompa marina.

Trobeu sinònims per a paraules com: Marina trompeta