1
Instrument aeròfon que consisteix en una trompeta de branques plegades, proveïda d'una embocadura que llisca unida a una colissa, de fins a 40 cm de longitud, que penetra a la secció de l'instrument.

Trobeu sinònims per a paraules com: trompeta