1
Plaqueta.

Trobeu sinònims per a paraules com: Trombòcits