1
Troika de l'NKVD.

Trobeu sinònims per a paraules com: del