1
Persona que va cantant pels pobles a canvi de diners.

Trobeu sinònims per a paraules com: trobar