1
Triploblàstic.

Trobeu sinònims per a paraules com: Triploblàstic diploblàstia