1
Punt geogràfic on coincideixen les fronteres de tres territoris.

Trobeu sinònims per a paraules com: frontera triple